Welcome to Hong Kong International Purchase Association, Join Free|Sign In

Home » Member Showroom
China (Mainland)
Since 2013-04
Jilin Huakai Resources Co., Ltd
Address:Jilin P.R CHINAN
Contact Person:zhu jingkai